Japanisches Glas heute

Masami Hirohata, Jin Hongo, Tsuyoshi Inoue, Machiko Ito, Ai Kigoshi, Yoshiaki Kojiro, Takahito Komure, Runa Kosogawa, Yoko Miyata, Keiko Mukaide, Akira Nakagawa, Mica Okuno, Shunji Omura, Mare Saare, Masahiro Sasaki, Lada Semecká, Yoshi Yamauchi, Harumi Yukutake
Ausstellungsdauer 13.01.2018 bis 02.04.2018Öffnungszeiten mittwochs und samstags 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, sonntags 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Glasmuseum Lette Letter Berg 38 48653 Coesfeld